Sarkarijobs101

Folk Dances in India

 

State Name

Folk Dances

Andhra Pradesh

 • Bhamakalpam
 •  Dappu
 •  Dhimsa Kolattam.
 •  Lambadi
 •  Tappeta Gullu
 •  Veeranatyam
 • Vilasini Natyam 

Arunachal Pradesh

 • Buiya
 •  Chalo
 •  Wancho
 •  Pasi Kongki
 •  Ponung, Popir

Assam

 • Bihu
 •  Bichhua
 •  Natpuja
 •  Maharas
 •  Kaligopal
 •  Bagurumba
 •  Naga dance
 •  Khel Gopal.

Bihar

 • Jata-Jatin
 •  Bakho-Bakhain
 •  Panwariya

Chhattisgarh

 • Gaur Maria
 •  Kapalik
 •  Pandwani
 •  Panthi
 •  Raut Nacha
 • Vedamati

Gujarat

 •  Bhavai
 •  Dandiya Raas
 • Garba
 •  Tippani Juriun

Goa

 •  Dekhni
 •  Fugdi
 •  Ghode
 •  Jagar
 •  Koli
 •  Modni
 •  Ranmale
 •  Samayi nrutya
 •  Shigmo
 • Tarangamel

Haryana

 •  Daph
 •  Dhamal
 •  Gugga
 • Jhumar
 •  Khor.
 •  Loor
 •  Phag

Himachal Pradesh

 •  Chhapeli
 •  Chharhi
 •  Dhaman
 •  Jhali
 • Jhora
 •  Mahasu

Jammu & Kashmir

 •  Hikat
 •  Kud Dandi Nach
 •  Mandjas
 • Rauf

Jharkhand

 •  Agni
 • Alkap
 •  Janani Jhumar
 •  Jhumar
 •  Karma Munda
 •  Mardana Jhumar
 •  Paika
 •  Phagua

Karnataka

 •  Huttari
 •  Karga
 •  Kunitha
 •  Suggi
 • Yakshagana

Kerala

 •  Kaikottikali
 • Ottam Thullal

Maharashtra

 •  Dahikala Dasavtar
 •  Gafa
 •  Koli
 • Lavani
 •  Lezim
 •  Nakata

Madhya Pradesh

 •  Aada
 •  Grida Dance
 • Jawara, Matki
 • Khada Nach
 •  Phulpati
 •  Selabhadoni
 •  Selalarki

Manipur

 • Dol Cholam
 •  Lai Haraoba
 •  Pung Cholom
 •  Thang Ta

Meghalaya

 • Ka Shad Suk Mynsiem
 •  Laho
 •  Nongkrem

Mizoram

 •  Chailam
 •  Chawnglaizawn
 • Cheraw Dance
 •  Khuallam
 •  Sawlakin
 •  Zangtalam

Nagaland

 •  Bamboo Dance
 •  Gethinglim
 •  Nsuirolians
 • Rangma
 •  Zeliang

Odisha

 •  Ghumara
 •  Munari
 •  Painka
 • Savari

Punjab

 •  Bhand
 • Bhangra
 •  Daff
 •  Dhaman
 •  Giddha

Rajasthan

 •  Chakri
 •  Ganagor
 •  Ghapal
 • Ghumar
 •  Jhulan Leela
 •  Jhuma
 •  Suisini

Sikkim

 • Chu Faat
 •  Denzong Gnenha
 •  Sikmari
 •  Singhi Chaam
 •  Tashi Yangku
 •  Yak Chaam

Tamil Nadu

 •  Kavadi
 •  Kolattam
 • Kumi

Tripura

 • Hojagiri

Uttar Pradesh

 •  Chappeli
 •  Jhora
 •  Kajri
 • Nautanki
 •  Raslila

Uttarakhand

 • Garhwali
 •  Jhora
 •  Kajari
 •  Kumayuni
 •  Raslila

 

India GK

World GK

 

 

Link—–

                                               

 

Exit mobile version